Arhitektura

VODENJE PROJEKTOV

 • Prostorske preveritve
 • Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij
 • Vodenje upravnih postopkov
 • Svetovanje pri energetski obnovi objektov
 • Projektno in tehnično svetovanje

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE

 • Arhitektura (IDP, IDZ, PGD, PZI, PID) – novogradnje, prenove…; vključno s pripravo in izdelavo vodilne mape
 • Urbanizem
 • Krajinska arhitektura – zunanje ureditve
 • Interjer in notranja oprema

OSTALI PROJEKTI

 • Gradbene konstrukcije
 • Strojne inštalacije
 • Elektro inštalacije
 • Elaborati gradbene fizike za področje toplotne zaščite
 • Elaborati gradbene fizike za področje varovanja pred hrupom
 • Elaborati gradbene fizike za področje prostorske akustike
 • Projekt rušitev
 • Barvne študije interjerov in eksterjerov

VODENJE GRADNJE

 • Pomoč pri izbiri izvajalcev
 • Priprava tehnične dokumentacije za razpis
 • Vodenje gradnje
 • Gradbeni nadzor (tudi pri gradnji zelo zahtevnih objektov)

TRŽENJE

 • Svetovanje pri nakupu ali prodaji nepremičnine
 • Grafično oblikovanje

 

GALERIJA PROJEKTOV ( klik na galerijo )